Primăria Comunei Horodniceni

Știri

Știri

Proiecte de investiții realizate în perioada mandatului 2020 – 2024

Vă prezentăm, spre informare, proiectele de investiții realizate în perioada mandatului 2020 – 2024, proiecte de dezvoltare realizate cu fonduri guvernamentale și europene.

I. INFRASTRUCTURA RUTIERĂ

 1. În anul 2021 a avut loc recepția obiectivului de investiții „Reabilitare drumuri comunale și podețe afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din perioada iunie- iulie 2018, comuna Horodniceni, județul Suceava”, finanțat prin CNI, valoare proiect 4.984.608 lei, prin care au fost asfaltate următoarele străzi: sat Horodniceni- Str. Velniței (930 m) și str. Bisericii (290 m), sat Botești- str. Căminului (724 m), str. Alunului (294 m), str. Bisericii (400 m). str. Doamnei (534 m) ;
 2. Tot prin Compania Națională de Investiții (CNI) se află în curs de implementare două proiecte respectiv:

a. „Reabilitare și modernizarea străzi afectate de inundații în comuna Horodniceni, județul Suceava”, lucrările în valoare de 10.222.559 lei sunt în curs de execuție. Prin proiect vor fi asfaltate următoarele străzi: sat Horodniceni – Str. Unirii- (498 m), Str. Salcâmului- (712 m), str. Trei Iazuri (700 m), sat Brădățel – str. Sub Brad (735 m), str. Morilor (580 m), sat Mihăiești- str. Livezilor (445 m), str. Prodana (1.040 m);

b. „Reabilitare drumuri locale afectate de inundații în comuna Horodniceni, județul Suceava”, valoare proiect 8.277.404 lei, prin care vor fi asfaltate următoarele străzi: sat Horodniceni- str. Văilor, sat Botești- str. Todiceștilor; sat Rotopănești- str. Telefoanelor.

 1. Prin Programul Național „Anghel Saligny” se află în curs de execuție lucrările din cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local din comuna Horodniceni, judetul Suceava”, valoare proiect 7.761.455 lei, prin care vor fi asfaltate 10 drumuri de interes local în lungime totală de 3,981 km si anume: sat Brădățel – Str. Tineretului, Str. Ciresica, sat Mihăiești- Str. Salcâmului, Str. Livezilor, Str. Ghizunie, sat Horodniceni- str. Trei Iazuri, Str. Velnitei.
 2. Tot prin Programul Național „Anghel Saligny” se află în curs de execuție lucrările de asfaltare ale DJ 209 M (Calea Mare Rotopănești) din cadrul proiectului „Modernizare DJ209M, km 8+640 – 10+000 în localitatea Rotopănești, comuna Horodniceni, județul Suceava” implementat de Consiliul Județean Suceava, la inițiativa domnului președinte Gheorghe FLUTUR;
 3. Din bugetul local al comunei în anul 2022 a fost asfaltată str. Alunilor în sat Botești și str. Școlii în sat Horodniceni, valoarea lucrărilor: 596.499 lei.
 4. Tot din bugetul sunt finanțate lucrările de asfaltare din cadrul proiectului „Modernizare drumuri comunale situate în comuna Horodniceni, județul Suceava: sat Rotopănești- str. Pârâul Morilor, str. Rediu, str. Nicolae Istrati, sat Horodniceni- str. Trei Iazuri” , valoare proiect 1.053.302 lei, în curs de execuție.
 5. Prin PNRR se află în curs de execuție lucrările în cadrul proiectului „Construire piste pentru biciclete si alte vehicule ușoare electrice la nivelul comunei Horodniceni, județul Suceava’’, valoare proiect 2.617.512 lei. Lungimea totală a pistelor este de 2,7 km pe tronsonul – str. Sucevei, str. Nucului, DJ 209 A (str. Fălticenilor) – sat Horodniceni.

II. UTILITĂȚI PUBLICE

 În comuna Horodniceni se află în derulare trei proiecte care vizează înființarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare în toate satele comunei, respectiv:

 1. Înființare infrastructură de apă și apă uzată, în comuna Horodniceni, jud. Suceava finanțat prin PNDL – valoare proiect 13.258.556 lei, finalizat în procent de 98%;
 2. Rețele de alimentare cu apă și canalizare în comuna Horodniceni, județul Suceava finanțat prin Programul Național „Anghel Saligny”- valoare proiect 17.021.510 lei;
 3. Extinderea sistemului de apă și canalizare în comuna Horodniceni, județul Suceava finanțat prin Fondul de Mediu – valoare proiect 12.382.008 lei;

 Iluminatul public din toate satele comunei este modernizat prin proiectele finanțate de Agenția Fondului pentru Mediu, respectiv :

 1. „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Horodniceni, județul Suceava ”- valoare proiect 571.557 lei, finalizat în anul 2022;
 2. „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Horodniceni, județul Suceava”, etapa a II-a- valoare proiect 530.348 lei;
 3. Pentru asigurarea independenței energetice, pentru a acoperi consumul pentru locurile de consum ale instituțiilor publice, pentru iluminatul public, am depus în luna noiembrie 2023 proiectul „Construire parc fotovoltaic situat în extravilanul comunei Horodniceni, județul Suceava” finanțat prin Fondul pentru Modernizare derulat de Ministerul Energiei, valoare proiect 1.161.053 lei;
 4. „Extinderea și creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Horodniceni, Județul Suceava”- valoarea proiect 1.045.491, în curs de implementare. Proiectul vizează modernizarea sistemelor de iluminat public, extinderea rețelei de iluminat public în satele Rotopănești, Brădățel, Botești, Horodniceni pe o lungime de 2,093 km, respectiv 50 de stâlpi noi.

 În anul 2022 am depus în cadrul Programului Național „ Anghel Saligny” cererea de finanțare (înregistrată sub nr. 1270/08.04.2022) pentru obiectivul de investiții „Dezvoltare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în comuna Horodniceni, județul Suceava” , valoare proiect 26.383.682 lei. Proiectul se află în faza de evaluare la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației Publice.

III. INFRASTRUCTURA ȘCOLARĂ

Investițiile în unitățile de învățământ au reprezentat mereu o prioritate pentru noi. S-au efectuat lucrări de modernizare a tuturor școlilor din comună și considerăm că activitatea școlară se desfășoară în condiții bune.

 1. Școala Gimnazială „Maria Cantacuzino” Horodniceni a fost modernizată în cadrul PNDL prin proiectul „Reabilitare Școală cu clasele I-VIII, Horodniceni”, valoare proiect 2.236.453 lei ;
 2. În anul 2023 au fost finalizate lucrările de construire a grădiniței din satul Horodniceni în cadrul proiectului „Înființare și dotare grădiniță cu program normal în sat Horodniceni, comuna Horodniceni, județul Suceava ”, finanțat prin AFIR, valoare proiect 904.527 lei.
 3. În prezent se află în curs de execuție lucrările de „Reabilitare energetică moderată a clădirii școlii primare din satul Botești, comuna Horodniceni, județul Suceava”, valoare proiect 942.412 lei, finanțat prin PNRR;
 4. Tot prin PNRR am obținut finanțare pentru proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale ”Maria Cantacuzino” Horodniceni” , valoare proiect 939.048 lei. În prezent se derulează achiziția de mobilier, materiale didactice, echipamente digitale pentru amenajare laboratoare de informatică, educație tehnologică, biologie și dotarea sălii de sport.
 5. În sprijinul învățământului din comună, am obținut includerea în Programul „Masă Sănătoasă” a școlilor. Începând de luni 13 mai 2024 cei 354 de elevi ai școlilor beneficiază de pachet alimentar, zilnic, pe perioada programului școlar.
 6. În toate satele comunei sunt amenajate locuri de joacă dotate cu echipamente de joacă performante.
  La nivelul comunei Horodniceni sunt amenajate 6 terenuri de sport cu gazon artificial care deservesc școlile și tinerii din comună.
 7. UAT Comuna Horodniceni va primi un microbuz electric în cadrul proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din Județul Suceava” derulat de către Consiliul Județean Suceava;

IV. SERVICII SOCIALE

 1. În anul 2021 au fost finalizate lucrările de „Construire dispensar medical in comuna Horodniceni, Judetul Suceava”;
 2. În anul 2022 a fost predat către CNI terenul de lângă școala Mihăiești pentru obiectivul de investiții ”Construire și dotare dispensar în sat Mihăiești, comuna Horodniceni, județul Suceava” ;
 3. Școala veche din Răbâia a fost dată în administrare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava care a demarat lucrările de construire pentru „Înființarea unui centru pentru persoanele cu dizabilități”, proiect prin care se vor crea și locuri de muncă pentru persoane din comună.

V. CULTURĂ /CULTE

 1. În anul 2021 au fost finalizate lucrările de „Modernizare, renovare și dotare Cămin Cultural, sat Horodniceni” ;
 2. S-au realizat lucrări de modernizare și extindere a Căminului Cultural din Rotopănești;
 3. În satul Rotopănești, în clădirea școlii primare funcționează Biblioteca, Punctul Documentar Nicolae Istrati și Sala de tradiție și port popular ;
...

24 mai 2024

Mai mult

Știri

Taxele și impozitele locale pot fi plătite electronic prin intermediul platformei ghiseul.ro.

Vă informăm că începând din vara anului 2023, taxele și impozitele locale, amenzile, precum și alte obligații fiscale datorate la Bugetul Local al Comunei Horodniceni, pot fi achitate electronic, cu cardul, pe platforma Ghiseul.ro.

Pentru plățile făcute nu sunt percepute comisioane, acestea sunt suportate de către instituțiile înrolate în sistem.

Înregistrare pentru persoane fizice

Pentru a putea plăti taxele și impozitele locale pe platforma Ghiseul.ro este necesar crearea unui cont de utilizator. Datele de acces pot fi solicitate online, folosind cardul bancar, doar de către persoane fizice.

Pentru a solicita date de acces în sistem este necesar să urmați pașii de pe pagina de internet https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public/credentiale

Puteți solicita date de acces folosind cardul bancar în următoarele condiții:

Titularul cardului trebuie să corespundă cu solicitantul datelor de acces

Cardul trebuie să fie înrolat în sistemul 3DSecure la una dintre următoarele bănci: BCR, UniCredit Bank, ING Bank, Banca Transilvania, BRD, Banca Românească, Libra Internet Bank, CEC Bank, Garanti Bank, Banca Raiffeisen, OTP Bank, AlphaBank, First Bank.

Solicitarea este gratuită! Nu se va extrage nicio sumă din contul dvs.

Important

Este necesar să folosiți o adresă electronică (email) validă, care să vă aparțină. Pe această adresă electronică veți primi datele de autentificare în sistem.

La prima autentificare reușită folosind aceste date de acces, sistemul va solicita schimbarea parolei cu una știută doar de dumneavoastră.

Datele financiare la care veți avea acces sunt cele pentru care sunteți înregistrați la serviciul de taxe și impozite ca titular. Dacă la aceiași adresă există, de exemplu, persoane care au înregistrate bunuri, separat de titular, este necesară crearea individuală a unui cont.

Solicitarea datelor de acces în sistem la sediul instituției, fără a fi nevoie de un card bancar, se va face prin depunerea unei solicitări, însoțită de un act de identitate și o adresă de email validă.

Datele de autentificare în sistem vor fi transmise pe adresa de mail indicată în cerere. Insistăm verificarea cu acuratețe a adreselor de mail indicate pentru crearea de conturi online pe platforma Ghiseul.ro.

Datele de acces pot fi solicitate online doar de către persoane fizice

Pentru persoanele juridice care doresc activarea unui cont pe platforma Ghiseul.ro se va depune o solicitare la biroul de Taxe și Impozite din cadrul Primăriei Comunei Horodniceni.

Sunt necesare cererea, copie după CUI, copie carte de identitate administrator/reprezentant legal și o adresă de email validă a societății/PFA.

Plăți fără autentificare

Pe platformă pot fi făcute plăti fără autentificare de taxe și impozite al căror cuantum vă este deja cunoscut. Pentru această variantă de plată nu sunt disponibile consultarea în timp real a obligațiilor de plată și istoricul tranzacțiilor, astfel putând fi plătite doar taxe și impozite al căror cuantum vă este deja cunoscut.

Dacă aveţi la cunostinţă valoarea totală a impozitelor și taxelor datorate veţi putea efectua plata totală, fără însă să vizualizaţi detaliile și să beneficiaţi de alte facilități.

În cazul în care figurați cu amenzi în debit, plata pe care o efectuați pentru un anumit tip de impozit/taxă (cu sau fară autentificare) va stinge cu prioritate sumele provenite din amenzi.

Plata fără autentificare se poate face pe acest link https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public/taxe, selectând instituția aferentă și tipul de plată dorit:

Plăți amenzi

Pentru a efectua plăți online pentru amenzi pe platformă, nu este necesar să vă creați un cont. Pentru plăți amenzi accesați https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public/amenzi si să urmați pașii indicați.

Alte tipuri de plăți

Contravaloare Pașaport
Contravaloare permise auto/ Certificate de înmatriculare / Autorizație provizorie 
Contravaloare plăcuțe de înmatriculare

Întrebări frecvente

Pe platforma ghiseul.ro pot fi plătite Impozite şi taxe stabilite de instituţiile publice înrolate în sistem precum si amenzi contravenţionale cu deducerile aferente plăţii în 15 zile calendaristice.

De asemenea pot fi efectuate plăţi aferente prestării oricărui serviciu public, inclusiv oricărui serviciu comunitar de utilitate publică, precum şi orice plăţi aflate în legătură, directă sau indirectă, cu prestarea respectivului serviciu public.

Pentru un ghid de utilizare vă recomandăm să descărcați Manualul de utilizare al platformei Ghiseul.ro

Pentru o serie completă de întrebări și răspunsuri accesași secțiunea: Întrebări frecvente

...

1 august 2023

Mai mult

Știri

Comuna Horodniceni implementează proiectul “Construire piste de biciclete și alte vehicule ușoare electrice la nivelul comunei Horodniceni”

Data publicării: 24 martie 2023

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

“Construire piste de biciclete si alte vehicule ușoare electrice la nivelul comunei Horodniceni, județ Suceava”

Proiect nr. PNRR/2022/C10/I1.4, PNRR/2022/C10/I1.3/13.05.2022

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Horodniceni, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile prin contractul de finanțare nr. 141064/13.12.2022, a demarat procedura de implementare a proiectului intitulat „Construire piste de biciclete si alte vehicule ușoare electrice la nivelul comunei Horodniceni, județ Suceava”, Proiect nr. C10-I1.4-101 finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul IV – Coeziune socială și teritorială în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I.4, – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (si alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan, PNRR/2022/C10/I.3, Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncarcare vehicule electrice, Componenta 10 – Fondul Local, Runda 1.

Proiectul are ca obiectiv specific Construire piste pentru biciclete si alte vehicule ușoare electrice la nivelul comunei Horodniceni, județul Suceava, care vizează asigurarea infrastructurii pentru transport verde – piste pentru biciclete în scopul îmbunătățirii asigurării siguranței pentru utilizatorii de biciclete si trotinete electrice.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile din PNRR pentru proiect este de 1.874.564,16 lei inclusiv TVA alocată investiției de construire piste de biciclete si alte vehicule ușoare electrice la nivelul comunei Horodniceni, județ Suceava (Componenta de împrumut a PNRR, investiția C10 – I1.4) din care 1.575.264,00 lei reprezintă valoarea eligibilӑ din PNRR fără TVA şi 299.300,16 lei reprezintă valoarea TVA aferentӑ cheltuielilor eligibile din PNRR.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, începând cu 30 decembrie 2022 până la 30 decembrie 2024.

Date de contact: Primar Florea Neculai, Tel: 0230 545 736, e-mail: primariahorodniceni@yahoo.com, Website: comunahorodnicenisv.ro, Adresa: str. Fălticenilor, nr. 475, sat Horodniceni, comuna Horodniceni, jud. Suceava, cod poștal 727310, România.

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale.

...

24 martie 2023

Mai mult

Știri

Comunicat de presă. Reabilitare energetică moderată a clădirii Școlii Primare din satul Botești

Data publicării: 20 martie 2023

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată

Reabilitare energetică moderată a clădirii Școlii Primare din satul Botești, comuna Horodniceni, Județul Suceava

Proiect nr. C10-I3-2728/14.10.2022

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Horodniceni, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile prin contractul de finanțare nr. 9763/474/15.02.2023, a demarat procedura de implementare a proiectului intitulat „Reabilitare energeticӑ moderatӑ a clădirii școlii primare din satul Botești, Comuna Horodniceni, județul Suceava”, Proiect nr. C10-I3-2728 finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul IV – Coeziune socială și teritorială în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/ I.3- Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, Componenta 10 – Fondul Local, Runda 2.

Proiectul are ca obiectiv specific reabilitarea energeticӑ moderatӑ a clӑdirilor publice – Școala primară din satul Botești, Comuna Horodniceni, în scopul îmbunătățirii serviciilor publice la nivel local, creşterii eficienţei energetice și reducerii emisiilor de carbon, utilizând surse regenerabile de energie.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile din PNRR pentru proiect este de 507.772,57 lei inclusiv TVA alocată investiției de reabilitare energeticӑ moderatӑ a clădirii școlii primare din satul Botești, Comuna Horodniceni (Componenta de împrumut a PNRR, investiția C10 – I3) din care 426.699,64 lei reprezintă valoarea eligibilӑ din PNRR fără TVA şi 81.072,93 lei reprezintă valoarea TVA aferentӑ cheltuielilor eligibile din PNRR.

Perioada de implementare a proiectului este de 25 luni, începând cu 15 februarie 2023 până la 15 martie 2025.

Date de contact: Primar Florea Neculai, Tel: 0230 545 736, e-mail: primariahorodniceni@yahoo.com, Website: comunahorodnicenisv.ro, Adresa: str. Fălticenilor, nr. 475, sat Horodniceni, comuna Horodniceni, jud. Suceava, cod poștal 727310, România.

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României şi din fonduri naţionale.

...

20 martie 2023

Mai mult

Știri

Comunicat de presă. Reabilitare energetică moderată a clădirii sediului Primăriei Horodniceni

Data publicării: 20 martie 2023

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată

Reabilitare energetică moderată a clădirii sediului Primăriei Horodniceni, comuna Horodniceni, Județul Suceava

Proiect nr. C10-I3-2701/14.10.2022

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Horodniceni, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile prin contractul de finanțare nr. 9373/475/15.02.2023, a demarat procedura de implementare a proiectului intitulat „Reabilitare energeticӑ moderatӑ a clădirii sediului primăriei Comunei Horodniceni, județul Suceava”, Proiect nr. C10-I3-2701 finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul IV – Coeziune socială și teritorială în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/ I.3- Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, Componenta 10 – Fondul Local, Runda 2.

Proiectul are ca obiectiv specific reabilitarea energeticӑ moderatӑ a clӑdirilor publice – Primăria Comunei Horodniceni în scopul îmbunătățirii serviciilor publice la nivel local, creşterii eficienţei energetice și reducerii emisiilor de carbon, utilizând surse regenerabile de energie.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile din PNRR pentru proiect este de 915.021,63 lei inclusiv TVA alocată investiției de reabilitare energeticӑ moderatӑ a clădirii sediului primăriei din Comuna Horodniceni (Componenta de împrumut a PNRR, investiția C10 – I3) din care 768.925,74 lei reprezintă valoarea eligibilӑ din PNRR fără TVA şi 146.095,89 lei reprezintă valoarea TVA aferentӑ cheltuielilor eligibile din PNRR.

Perioada de implementare a proiectului este de 25 luni, începând cu 15 februarie 2023 până la 15 martie 2025.

Date de contact : Primar Florea Neculai, Tel: 0230545736, e-mail: primariahorodniceni@yahoo.com, Website: comunahorodnicenisv.ro, Adresa: str. Fălticenilor, nr. 475, sat Horodniceni, comuna Horodniceni, jud. Suceava, cod poștal 727310, România.

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României şi din fonduri naţionale.

...

20 martie 2023

Mai mult

Știri

Cum să faci autorecenzarea pas cu pas

​Luni, 14 martie, începe perioada în care te poți autorecenza pentru Recensământul populației și locuințelor 2021. Autorecenzarea durează două luni (până în 15 mai), iar cei care se auto-recenzează au dreptul legal la o zi liberă. O singură persoană din gospodărie îl completează, înregistrându-se ca persoană de referință sau în calitate de cap al familiei (gospodăriei) și apoi îi adaugă pe ceilalți membri ai familiei.

În funcție de persoanele completate în formularul de pre-înregistrare, sistemul informatic generează legătura (link) cu chestionarul specific fiecărei persoane declarate.

Când termini de completat o secțiune și o faci în mod corect, ea se colorează în verde. Dacă uiți să completezi un răspuns, întrebarea pe care ai omis-o devine albastră. Iar dacă completezi un răspuns greșit, răspunsul tău se colorează în roșu și ești alertat de sistem cu privire la eroare.

La finalul completării vei fi de asemenea înștiințat câte și care sunt răspunsurile eronate, întrebările la care ai omis să răspunzi ca și cele la care ai răspuns corect.

O persoană poate face autorecenzarea pentru o rudă a ei (bunici care poate nu au Internet sau alte situații care pot apărea), dar trebuie să cunoască detaliile legate de locuința acesteia și să respecte normele legate de prelucrarea datelor personale (să aibă acceptul celui în numele căruia face auto-recenzarea).

După completarea chestionarului se va primi un mesaj de confirmare (sau infirmare), iar în căsuța din poșta electronică va primi și mesajul de verificare a datelor transmise.

Dacă cineva a completat greșit un câmp (legat de, să zicem, religie sau etnie), poate corecta eroarea doar luând de la zero procesul.

Ultimul chestionar validat va fi cel luat în calcul de sistemul informatic.

Participarea la recensământ este obligatorie.

Dacă aveți neclarități, puteți suna la 031 433 8300.

Cum să te autorecenzezi pas cu pas. Citește aici!

...

14 martie 2022

Mai mult