Primăria Comunei Horodniceni

Comunicat de presă. Reabilitare energetică moderată a clădirii sediului Primăriei Horodniceni

20 martie 2023

Data publicării: 20 martie 2023

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată

Reabilitare energetică moderată a clădirii sediului Primăriei Horodniceni, comuna Horodniceni, Județul Suceava

Proiect nr. C10-I3-2701/14.10.2022

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Horodniceni, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile prin contractul de finanțare nr. 9373/475/15.02.2023, a demarat procedura de implementare a proiectului intitulat „Reabilitare energeticӑ moderatӑ a clădirii sediului primăriei Comunei Horodniceni, județul Suceava”, Proiect nr. C10-I3-2701 finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul IV – Coeziune socială și teritorială în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/ I.3- Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, Componenta 10 – Fondul Local, Runda 2.

Proiectul are ca obiectiv specific reabilitarea energeticӑ moderatӑ a clӑdirilor publice – Primăria Comunei Horodniceni în scopul îmbunătățirii serviciilor publice la nivel local, creşterii eficienţei energetice și reducerii emisiilor de carbon, utilizând surse regenerabile de energie.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile din PNRR pentru proiect este de 915.021,63 lei inclusiv TVA alocată investiției de reabilitare energeticӑ moderatӑ a clădirii sediului primăriei din Comuna Horodniceni (Componenta de împrumut a PNRR, investiția C10 – I3) din care 768.925,74 lei reprezintă valoarea eligibilӑ din PNRR fără TVA şi 146.095,89 lei reprezintă valoarea TVA aferentӑ cheltuielilor eligibile din PNRR.

Perioada de implementare a proiectului este de 25 luni, începând cu 15 februarie 2023 până la 15 martie 2025.

Date de contact : Primar Florea Neculai, Tel: 0230545736, e-mail: primariahorodniceni@yahoo.com, Website: comunahorodnicenisv.ro, Adresa: str. Fălticenilor, nr. 475, sat Horodniceni, comuna Horodniceni, jud. Suceava, cod poștal 727310, România.

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României şi din fonduri naţionale.

Last modified: 14 aprilie 2023