Primăria Comunei Horodniceni

Comisii

Comisii în cadrul Consiliului Local Horodniceni

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism

• Hreamătă Vasile
• Scurtu Alexandru
• Mihai Gheorghe
• Cozma Constantin
• Bostă Gabriela-Cristina
• Mihai Victor
• Lemnaru Petru

Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii

• Mihai Victor
• Guia Petru-Cristinel
• Neamțu Constantin
• Savin Alexandru
• Roibu Ileana

Comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor

• Mihai Vasile
• Savin Alexandru
• Toader Vasile
• Roibu Ileana
• Guia Petru-Cristinel

Comentariile sunt inchise.