Primăria Comunei Horodniceni

Comisii

Comisii în cadrul Consiliului Local Horodniceni

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism

 • Lemnaru Petru
 • Hreamătă Vasile
 • Mihai Victor
 • Scurtu Alexandru
 • Tanasă Pavel

Comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor

 • Cozma Arsinica
 • Cozma Constantin
 • Florea Vasile
 • Savin Alexandru
 • Tanasă Petru

Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii

 • Aioanei Ioan
 • Grămadă Dumitru
 • Neamțu Constantin