Primăria Comunei Horodniceni

Anunțuri

2023

Anunț intenție elaborare Plan Urbanistic Zonal

Anunț program casare autovehicule uzate

Anunț afișare publică documente tehnice ale cadastrului

Amenajamentul pastoral din comuna Horodniceni

Anunț procedură atribuire contract achiziție publică

Anunț comunicare anulare procedură achiziție directă

Anunț achiziție directă proiect modernizare drumuri comunale

Anunț cereri pentru emiterea titlului de proprietate


2022

Anunț aviz amplasament investiții reabilitare și modernizare drumuri

Anunț contractare servicii de cadastru

Anunț disponibilizare auto

Anunț începere proiect echipamente protecție medicală pentru copii


Achiziție echipamente de protecție medicală pentru elevi și profesori


Ajutor pentru încălzirea locuinței


Recensământul Populației și Locuințelor 2021


2021

Anunț cerere unică de plată APIA

Lista fermierilor APIA

Studiu oportunitate colectare și transport deșeuri în județul Suceava

Anunț dezbatere publică


2020

Rezultat final concurs șofer buldoexcavator

Rezultat selecție dosare concurs șofer buldoexcavator

Rezultat final concurs secretar general

Anunț concurs șofer buldoexcavator

Rezultat selecție dosare concurs secretar general

Anunț concurs guard

Anunț concurs secretar general

Delimitarea secțiilor de votare


2019

Anunț concurs secretar general

Numerotarea și delimitarea secțiilor de votare


2018

Oferte de vânzare terenuri

Anunț depunere dosare pentru reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate

Achiziție servicii topo-cadastrale în vederea realizării lucrărilor de înregistrare sistematică în sectoare cadastrale din comuna Horodniceni în cadrul Programului Național de Cadastru