Primăria Comunei Horodniceni

Structură


Administrație

Florea Neculai – primar
Neamțu Constantin – viceprimar
Mitrofan Luiza-Maria – secretar general al comunei

Tofan Vasile – Administrator public 
Părău Stelian-Gheorghe – consilier personal al primarului


Birou Buget, Finanțe, Contabilitate, Impozite și Taxe

Cimbru Ovidiu – șef birou
Pavaliu Maria – referent
Bădărău Gabriela-Cristina – consilier


Compartiment Achiziții Publice

Post vacant


Compartiment Amenajarea Teritoriului și Urbanism

Post vacant


Compartiment Administrativ și Gospodărire Comunală 

Aioanei Gavril – muncitor
Gafița Elena – îngrijitor
Pavaliu Ioan – șofer microbuz școlar
Vasiliu Ioan – muncitor


Compartiment  Asistență Socială și Autoritate Tutelară

Știrbu Adriana – consilier 
Onofrei Gabriela-Mihaela – consilier
Boariu Mirela-Nicoleta – asistent medical comunitar


Compartiment Juridic, Resurse Umane, Stare Civilă, Bibliotecă

Boariu Maria Mihaela – Consilier


Compartiment Fond Funciar, Registru Agricol, Relații cu Publicul

Post vacant


Compartiment Implementare Proiecte Finanțate din Fonduri Externe Nerambursabile

Constantineasa Mihaela-Camelia – Inspector

Stat de funcții