Primăria Comunei Horodniceni

Structură


Administrație

Florea Neculai – primar
Neamțu Constantin – viceprimar
Mitrofan Luiza-Maria – secretar general

Pușcaș Silvia – consilier personal al primarului
Bădărău Gabriela-Cristina – consilier


Birou Buget, Finanțe, Contabilitate, Impozite și Taxe

Cimbru Ovidiu – șef birou
Pavaliu Maria – referent
Tofan Vasile – inspector
Boicu Gavril – referent


Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Gospodărire Comunală, Pază și Ordine

Vasiliu Ion – muncitor
Părău Radu – îngrijitor
Pavaliu Ioan – șofer microbuz școlar


Compartiment  Asistență Socială

Știrbu Adriana – consilier
Boariu Mirela-Nicoleta – asistent medical comunitar


Compartiment Implementare Proiecte Finanțate din Fonduri Externe Nerambursabile

Constantineasa Mihaela-Camelia – Inspector
Boariu Maria-Mihaela – Inspector


Compartiment Juridic, Stare Civilă, Registrul Agricol, Fond Funciar, Cadastru, Registratură, Bibliotecă, Autoritate Tutelară 

Bostă Lăcrămioara – Bibliotecar

Comentariile sunt inchise.