Primăria Comunei Horodniceni

Structură


Administrație

Florea Neculai – Primar
Neamțu Constantin – Viceprimar
Rotaru Ioana – Secretar
Mitrofan Luiza – Administrator public
Pușcaș Silvia – Consilier personal al primarului


Birou Buget, Finanțe, Contabilitate, Impozite și Taxe

Cimbru Ovidiu – Șef birou
Pavaliu Maria – Referent
Tofan Vasile – Inspector
Boicu Gavril – Referent


Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Gospodărire Comunală, Pază și Ordine

Chichioacă Ioan – Paznic
Saviuc Paraschiva – Îngrijitor 
Pavaliu Ioan – Muncitor


Compartiment Secretariat, Asistență Socială, Stare Civilă, Autoritate Tutelară, Juridic, Registru Agricol, Bibliotecă

Bostă Lăcrămioara – Bibliotecar


Compartiment Implementare Proiecte Finanțate din Fonduri Externe Nerambursabile

Constantineasa Mihaela – Inspector
Boariu Maria – Inspector

Comentariile sunt inchise.