Primăria Comunei Horodniceni

Proiecte de investiții realizate în perioada mandatului 2020 – 2024

24 mai 2024

Vă prezentăm, spre informare, proiectele de investiții realizate în perioada mandatului 2020 – 2024, proiecte de dezvoltare realizate cu fonduri guvernamentale și europene.

I. INFRASTRUCTURA RUTIERĂ

 1. În anul 2021 a avut loc recepția obiectivului de investiții „Reabilitare drumuri comunale și podețe afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din perioada iunie- iulie 2018, comuna Horodniceni, județul Suceava”, finanțat prin CNI, valoare proiect 4.984.608 lei, prin care au fost asfaltate următoarele străzi: sat Horodniceni- Str. Velniței (930 m) și str. Bisericii (290 m), sat Botești- str. Căminului (724 m), str. Alunului (294 m), str. Bisericii (400 m). str. Doamnei (534 m) ;
 2. Tot prin Compania Națională de Investiții (CNI) se află în curs de implementare două proiecte respectiv:

a. „Reabilitare și modernizarea străzi afectate de inundații în comuna Horodniceni, județul Suceava”, lucrările în valoare de 10.222.559 lei sunt în curs de execuție. Prin proiect vor fi asfaltate următoarele străzi: sat Horodniceni – Str. Unirii- (498 m), Str. Salcâmului- (712 m), str. Trei Iazuri (700 m), sat Brădățel – str. Sub Brad (735 m), str. Morilor (580 m), sat Mihăiești- str. Livezilor (445 m), str. Prodana (1.040 m);

b. „Reabilitare drumuri locale afectate de inundații în comuna Horodniceni, județul Suceava”, valoare proiect 8.277.404 lei, prin care vor fi asfaltate următoarele străzi: sat Horodniceni- str. Văilor, sat Botești- str. Todiceștilor; sat Rotopănești- str. Telefoanelor.

 1. Prin Programul Național „Anghel Saligny” se află în curs de execuție lucrările din cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local din comuna Horodniceni, judetul Suceava”, valoare proiect 7.761.455 lei, prin care vor fi asfaltate 10 drumuri de interes local în lungime totală de 3,981 km si anume: sat Brădățel – Str. Tineretului, Str. Ciresica, sat Mihăiești- Str. Salcâmului, Str. Livezilor, Str. Ghizunie, sat Horodniceni- str. Trei Iazuri, Str. Velnitei.
 2. Tot prin Programul Național „Anghel Saligny” se află în curs de execuție lucrările de asfaltare ale DJ 209 M (Calea Mare Rotopănești) din cadrul proiectului „Modernizare DJ209M, km 8+640 – 10+000 în localitatea Rotopănești, comuna Horodniceni, județul Suceava” implementat de Consiliul Județean Suceava, la inițiativa domnului președinte Gheorghe FLUTUR;
 3. Din bugetul local al comunei în anul 2022 a fost asfaltată str. Alunilor în sat Botești și str. Școlii în sat Horodniceni, valoarea lucrărilor: 596.499 lei.
 4. Tot din bugetul sunt finanțate lucrările de asfaltare din cadrul proiectului „Modernizare drumuri comunale situate în comuna Horodniceni, județul Suceava: sat Rotopănești- str. Pârâul Morilor, str. Rediu, str. Nicolae Istrati, sat Horodniceni- str. Trei Iazuri” , valoare proiect 1.053.302 lei, în curs de execuție.
 5. Prin PNRR se află în curs de execuție lucrările în cadrul proiectului „Construire piste pentru biciclete si alte vehicule ușoare electrice la nivelul comunei Horodniceni, județul Suceava’’, valoare proiect 2.617.512 lei. Lungimea totală a pistelor este de 2,7 km pe tronsonul – str. Sucevei, str. Nucului, DJ 209 A (str. Fălticenilor) – sat Horodniceni.

II. UTILITĂȚI PUBLICE

 În comuna Horodniceni se află în derulare trei proiecte care vizează înființarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare în toate satele comunei, respectiv:

 1. Înființare infrastructură de apă și apă uzată, în comuna Horodniceni, jud. Suceava finanțat prin PNDL – valoare proiect 13.258.556 lei, finalizat în procent de 98%;
 2. Rețele de alimentare cu apă și canalizare în comuna Horodniceni, județul Suceava finanțat prin Programul Național „Anghel Saligny”- valoare proiect 17.021.510 lei;
 3. Extinderea sistemului de apă și canalizare în comuna Horodniceni, județul Suceava finanțat prin Fondul de Mediu – valoare proiect 12.382.008 lei;

 Iluminatul public din toate satele comunei este modernizat prin proiectele finanțate de Agenția Fondului pentru Mediu, respectiv :

 1. „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Horodniceni, județul Suceava ”- valoare proiect 571.557 lei, finalizat în anul 2022;
 2. „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Horodniceni, județul Suceava”, etapa a II-a- valoare proiect 530.348 lei;
 3. Pentru asigurarea independenței energetice, pentru a acoperi consumul pentru locurile de consum ale instituțiilor publice, pentru iluminatul public, am depus în luna noiembrie 2023 proiectul „Construire parc fotovoltaic situat în extravilanul comunei Horodniceni, județul Suceava” finanțat prin Fondul pentru Modernizare derulat de Ministerul Energiei, valoare proiect 1.161.053 lei;
 4. „Extinderea și creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Horodniceni, Județul Suceava”- valoarea proiect 1.045.491, în curs de implementare. Proiectul vizează modernizarea sistemelor de iluminat public, extinderea rețelei de iluminat public în satele Rotopănești, Brădățel, Botești, Horodniceni pe o lungime de 2,093 km, respectiv 50 de stâlpi noi.

 În anul 2022 am depus în cadrul Programului Național „ Anghel Saligny” cererea de finanțare (înregistrată sub nr. 1270/08.04.2022) pentru obiectivul de investiții „Dezvoltare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în comuna Horodniceni, județul Suceava” , valoare proiect 26.383.682 lei. Proiectul se află în faza de evaluare la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației Publice.

III. INFRASTRUCTURA ȘCOLARĂ

Investițiile în unitățile de învățământ au reprezentat mereu o prioritate pentru noi. S-au efectuat lucrări de modernizare a tuturor școlilor din comună și considerăm că activitatea școlară se desfășoară în condiții bune.

 1. Școala Gimnazială „Maria Cantacuzino” Horodniceni a fost modernizată în cadrul PNDL prin proiectul „Reabilitare Școală cu clasele I-VIII, Horodniceni”, valoare proiect 2.236.453 lei ;
 2. În anul 2023 au fost finalizate lucrările de construire a grădiniței din satul Horodniceni în cadrul proiectului „Înființare și dotare grădiniță cu program normal în sat Horodniceni, comuna Horodniceni, județul Suceava ”, finanțat prin AFIR, valoare proiect 904.527 lei.
 3. În prezent se află în curs de execuție lucrările de „Reabilitare energetică moderată a clădirii școlii primare din satul Botești, comuna Horodniceni, județul Suceava”, valoare proiect 942.412 lei, finanțat prin PNRR;
 4. Tot prin PNRR am obținut finanțare pentru proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale ”Maria Cantacuzino” Horodniceni” , valoare proiect 939.048 lei. În prezent se derulează achiziția de mobilier, materiale didactice, echipamente digitale pentru amenajare laboratoare de informatică, educație tehnologică, biologie și dotarea sălii de sport.
 5. În sprijinul învățământului din comună, am obținut includerea în Programul „Masă Sănătoasă” a școlilor. Începând de luni 13 mai 2024 cei 354 de elevi ai școlilor beneficiază de pachet alimentar, zilnic, pe perioada programului școlar.
 6. În toate satele comunei sunt amenajate locuri de joacă dotate cu echipamente de joacă performante.
  La nivelul comunei Horodniceni sunt amenajate 6 terenuri de sport cu gazon artificial care deservesc școlile și tinerii din comună.
 7. UAT Comuna Horodniceni va primi un microbuz electric în cadrul proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din Județul Suceava” derulat de către Consiliul Județean Suceava;

IV. SERVICII SOCIALE

 1. În anul 2021 au fost finalizate lucrările de „Construire dispensar medical in comuna Horodniceni, Judetul Suceava”;
 2. În anul 2022 a fost predat către CNI terenul de lângă școala Mihăiești pentru obiectivul de investiții ”Construire și dotare dispensar în sat Mihăiești, comuna Horodniceni, județul Suceava” ;
 3. Școala veche din Răbâia a fost dată în administrare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava care a demarat lucrările de construire pentru „Înființarea unui centru pentru persoanele cu dizabilități”, proiect prin care se vor crea și locuri de muncă pentru persoane din comună.

V. CULTURĂ /CULTE

 1. În anul 2021 au fost finalizate lucrările de „Modernizare, renovare și dotare Cămin Cultural, sat Horodniceni” ;
 2. S-au realizat lucrări de modernizare și extindere a Căminului Cultural din Rotopănești;
 3. În satul Rotopănești, în clădirea școlii primare funcționează Biblioteca, Punctul Documentar Nicolae Istrati și Sala de tradiție și port popular ;

Last modified: 24 mai 2024