Primăria Comunei Horodniceni

Carieră

2022

Concurs post îngrijitor Compartiment administrativ și gospodărire comunală

Concurs consilier asistent Biroul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe

Concurs consilier principal Compartiment juridic, resurse umane, stare civilă, bibliotecă

2021

Concurs consilier achiziții publice

Concurs post consilier Compartiment asistență socială

Examen promovare grad superior