Primăria Comunei Horodniceni

Știri

Comuna Horodniceni implementează proiectul “Construire piste de biciclete și alte vehicule ușoare electrice la nivelul comunei Horodniceni”

Data publicării: 24 martie 2023

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

“Construire piste de biciclete si alte vehicule ușoare electrice la nivelul comunei Horodniceni, județ Suceava”

Proiect nr. PNRR/2022/C10/I1.4, PNRR/2022/C10/I1.3/13.05.2022

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Horodniceni, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile prin contractul de finanțare nr. 141064/13.12.2022, a demarat procedura de implementare a proiectului intitulat „Construire piste de biciclete si alte vehicule ușoare electrice la nivelul comunei Horodniceni, județ Suceava”, Proiect nr. C10-I1.4-101 finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul IV – Coeziune socială și teritorială în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I.4, – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (si alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan, PNRR/2022/C10/I.3, Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncarcare vehicule electrice, Componenta 10 – Fondul Local, Runda 1.

Proiectul are ca obiectiv specific Construire piste pentru biciclete si alte vehicule ușoare electrice la nivelul comunei Horodniceni, județul Suceava, care vizează asigurarea infrastructurii pentru transport verde – piste pentru biciclete în scopul îmbunătățirii asigurării siguranței pentru utilizatorii de biciclete si trotinete electrice.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile din PNRR pentru proiect este de 1.874.564,16 lei inclusiv TVA alocată investiției de construire piste de biciclete si alte vehicule ușoare electrice la nivelul comunei Horodniceni, județ Suceava (Componenta de împrumut a PNRR, investiția C10 – I1.4) din care 1.575.264,00 lei reprezintă valoarea eligibilӑ din PNRR fără TVA şi 299.300,16 lei reprezintă valoarea TVA aferentӑ cheltuielilor eligibile din PNRR.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, începând cu 30 decembrie 2022 până la 30 decembrie 2024.

Date de contact: Primar Florea Neculai, Tel: 0230 545 736, e-mail: primariahorodniceni@yahoo.com, Website: comunahorodnicenisv.ro, Adresa: str. Fălticenilor, nr. 475, sat Horodniceni, comuna Horodniceni, jud. Suceava, cod poștal 727310, România.

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale.

...

martie 24, 2023

Mai mult

Știri

Comunicat de presă. Reabilitare energetică moderată a clădirii sediului Primăriei Horodniceni

Data publicării: 20 martie 2023

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată

Reabilitare energetică moderată a clădirii sediului Primăriei Horodniceni, comuna Horodniceni, Județul Suceava

Proiect nr. C10-I3-2701/14.10.2022

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Horodniceni, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile prin contractul de finanțare nr. 9373/475/15.02.2023, a demarat procedura de implementare a proiectului intitulat „Reabilitare energeticӑ moderatӑ a clădirii sediului primăriei Comunei Horodniceni, județul Suceava”, Proiect nr. C10-I3-2701 finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul IV – Coeziune socială și teritorială în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/ I.3- Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, Componenta 10 – Fondul Local, Runda 2.

Proiectul are ca obiectiv specific reabilitarea energeticӑ moderatӑ a clӑdirilor publice – Primăria Comunei Horodniceni în scopul îmbunătățirii serviciilor publice la nivel local, creşterii eficienţei energetice și reducerii emisiilor de carbon, utilizând surse regenerabile de energie.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile din PNRR pentru proiect este de 915.021,63 lei inclusiv TVA alocată investiției de reabilitare energeticӑ moderatӑ a clădirii sediului primăriei din Comuna Horodniceni (Componenta de împrumut a PNRR, investiția C10 – I3) din care 768.925,74 lei reprezintă valoarea eligibilӑ din PNRR fără TVA şi 146.095,89 lei reprezintă valoarea TVA aferentӑ cheltuielilor eligibile din PNRR.

Perioada de implementare a proiectului este de 25 luni, începând cu 15 februarie 2023 până la 15 martie 2025.

Date de contact : Primar Florea Neculai, Tel: 0230545736, e-mail: primariahorodniceni@yahoo.com, Website: comunahorodnicenisv.ro, Adresa: str. Fălticenilor, nr. 475, sat Horodniceni, comuna Horodniceni, jud. Suceava, cod poștal 727310, România.

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României şi din fonduri naţionale.

...

martie 20, 2023

Mai mult

Știri

Cum să faci autorecenzarea pas cu pas

​Luni, 14 martie, începe perioada în care te poți autorecenza pentru Recensământul populației și locuințelor 2021. Autorecenzarea durează două luni (până în 15 mai), iar cei care se auto-recenzează au dreptul legal la o zi liberă. O singură persoană din gospodărie îl completează, înregistrându-se ca persoană de referință sau în calitate de cap al familiei (gospodăriei) și apoi îi adaugă pe ceilalți membri ai familiei.

În funcție de persoanele completate în formularul de pre-înregistrare, sistemul informatic generează legătura (link) cu chestionarul specific fiecărei persoane declarate.

Când termini de completat o secțiune și o faci în mod corect, ea se colorează în verde. Dacă uiți să completezi un răspuns, întrebarea pe care ai omis-o devine albastră. Iar dacă completezi un răspuns greșit, răspunsul tău se colorează în roșu și ești alertat de sistem cu privire la eroare.

La finalul completării vei fi de asemenea înștiințat câte și care sunt răspunsurile eronate, întrebările la care ai omis să răspunzi ca și cele la care ai răspuns corect.

O persoană poate face autorecenzarea pentru o rudă a ei (bunici care poate nu au Internet sau alte situații care pot apărea), dar trebuie să cunoască detaliile legate de locuința acesteia și să respecte normele legate de prelucrarea datelor personale (să aibă acceptul celui în numele căruia face auto-recenzarea).

După completarea chestionarului se va primi un mesaj de confirmare (sau infirmare), iar în căsuța din poșta electronică va primi și mesajul de verificare a datelor transmise.

Dacă cineva a completat greșit un câmp (legat de, să zicem, religie sau etnie), poate corecta eroarea doar luând de la zero procesul.

Ultimul chestionar validat va fi cel luat în calcul de sistemul informatic.

Participarea la recensământ este obligatorie.

Dacă aveți neclarități, puteți suna la 031 433 8300.

Cum să te autorecenzezi pas cu pas. Citește aici!

...

martie 14, 2022

Mai mult

Nespecificat

Recensământul Populației și Locuințelor 2021

Începe Recensământul Populației și Locuințelor!

Vrei să devii recenzor? Condițiile sunt simple: completează cererea de înscriere și citește informațiile de mai jos.

Cum devii recenzor ?

Etape de urmat pentru a deveni recenzor pentru AutoRecenzarea Asistată (recenzor ARA) și recenzor de teren:

• Înscrierea candidaților, în perioada 7 – 18 februarie 2022, fiecare primărie va afișa pe site-ul instituției anunțul referitor la înscrierea pe listele de candidați pentru personalul de recensământ (RPL 2021) și modelul de cerere de înscriere.

• Instruirea și evaluarea se fac, ulterior, de către Unitatea Județeană de Implementare a Recensământului din cadrul Direcției Județene/Regionale de Statistică

• Recrutarea și plata persoanelor selectate se fac de către primărie prin încheierea de contracte de prestări servicii de recenzare.

Modalitatea de contractare

  • Contract de prestări servicii de recenzare încheiat cu UAT-ul (primăria).

Perioada de contractare a serviciilor este în funcție de perioada de colectare a datelor în teren:

• autorecenzarea asistată (ARA): 14.03 – 15.05.2022

• recenzarea prin interviu faţă în faţă, în teren: 16.05 – 17.07.2022 (anunțul pentru înscrierea candidaților se va face de către primărie ulterior recrutării recenzorilor ARA)

Condiții privind contractarea serviciilor:

• Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;

• Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;

• Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;

• Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;

• Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;

• Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;

• Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;

• În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;

Recensământul populației și locuințelor

Recensământul este o cercetare statistică de amploare, desfășurată la nivelul populației rezidente dintr-o țară (populația care trăiește efectiv pe teritoriul tării respective).

Recensământul Populației și Locuințelor din România se referă la populația rezidentă care trăiește pe teritoriul țării noastre. Recensământul oferă statistici despre structura demografică și socio-economică a populației, gospodării, fond locativ, condiții de locuit și clădirile în care sunt situate locuințele.

Datele obținute sunt folosite pentru politici publice naționale și locale și activități administrative sau de cercetare.

Scopul fundamental al recensământului este acela de a produce statistici care să ofere informații esențiale și de calitate pentru politicile publice, naționale și locale, în domeniul economic și social, inclusiv pentru dezvoltarea umană.

Recensământul Populației și Locuințelor (RPL) din anul 2021 a fost amânat pentru 2022 din cauza pandemiei.

Recensământul propriu-zis se va desfășura în trei etape

⋅ 1 februarie – 13 martie 2022: preluare date din surse administrative;

⋅ 14 martie – 15 mai 2022: autorecenzare online (inclusiv cu asistență din partea unui recenzor pentru cei care vor avea nevoie);

⋅ 16 mai – 17 iulie 2022: colectarea datelor de către recenzori, prin interviuri față în față, cu ajutorul tabletelor, pentru cei care, din diverse motive, nu au reușit să se autorecenzeze online.

...

februarie 14, 2022

Mai mult

Nespecificat

Anunț consultații optometrice gratuite

Joi, 8 aprilie 2021, începând cu ora 9:30 și până la ora 17:00, în Comuna Horodniceni va fi prezentă o echipă de Ingineri optometriști care vor oferi consultații optometrice gratuite la domiciliu, prin intermediul unui laborator mobil.

Punct fix în față Primăriei din localitate între orele 09:30-11:00, după care consultațiile vor continua pe străzile din localitate.

Se pot achiziționa și ochelari de vedere, contra cost, cine dorește!”

Din grijă pentru ochii tăi”!

Telefon pentru programări la domiciliu: Adrian Păduraru

Telefon 0762 634 105.

...

aprilie 7, 2021

Mai mult

Știri

Comunicat de presă. Reabilitare energetică moderată a clădirii Școlii Primare din satul Botești

Data publicării: 20 martie 2023

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată

Reabilitare energetică moderată a clădirii Școlii Primare din satul Botești, comuna Horodniceni, Județul Suceava

Proiect nr. C10-I3-2728/14.10.2022

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Horodniceni, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile prin contractul de finanțare nr. 9763/474/15.02.2023, a demarat procedura de implementare a proiectului intitulat „Reabilitare energeticӑ moderatӑ a clădirii școlii primare din satul Botești, Comuna Horodniceni, județul Suceava”, Proiect nr. C10-I3-2728 finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul IV – Coeziune socială și teritorială în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/ I.3- Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, Componenta 10 – Fondul Local, Runda 2.

Proiectul are ca obiectiv specific reabilitarea energeticӑ moderatӑ a clӑdirilor publice – Școala primară din satul Botești, Comuna Horodniceni, în scopul îmbunătățirii serviciilor publice la nivel local, creşterii eficienţei energetice și reducerii emisiilor de carbon, utilizând surse regenerabile de energie.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile din PNRR pentru proiect este de 507.772,57 lei inclusiv TVA alocată investiției de reabilitare energeticӑ moderatӑ a clădirii școlii primare din satul Botești, Comuna Horodniceni (Componenta de împrumut a PNRR, investiția C10 – I3) din care 426.699,64 lei reprezintă valoarea eligibilӑ din PNRR fără TVA şi 81.072,93 lei reprezintă valoarea TVA aferentӑ cheltuielilor eligibile din PNRR.

Perioada de implementare a proiectului este de 25 luni, începând cu 15 februarie 2023 până la 15 martie 2025.

Date de contact: Primar Florea Neculai, Tel: 0230 545 736, e-mail: primariahorodniceni@yahoo.com, Website: comunahorodnicenisv.ro, Adresa: str. Fălticenilor, nr. 475, sat Horodniceni, comuna Horodniceni, jud. Suceava, cod poștal 727310, România.

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României şi din fonduri naţionale.

...

martie 20, 2023

Mai mult

Registre

Registru dispoziții, proiecte și hotărâri

Registru dispoziții, proiecte și hotărâri

2021

Hotărâri

  • Registrul proiectelor de hotărâri
  • Registrul evidenței hotărârilor

Dispoziții


2020

Hotărâri

Dispoziții

...

mai 21, 2021

Mai mult