Primăria Comunei Horodniceni

Proiecte

Infrastructura rutieră

 • Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere afectate de inundații în anul 2010 în comuna Horodniceni prin asfaltarea a 6,3 km de drumuri comunale în satele Mihăiești, Horodniceni și Brădățel și reabilitarea a 12 poduri și podețe de pe traseele menționate
 • Pietruire DC 16 A, Dumbrava – Brădățel – Rotopănești, km 0+920 km 3+920
 • Reabilitare și construire poduri și podețe din beton armat în comuna Horodniceni
 • Construire drumuri de exploatație agricolă în comuna Horodniceni, prin balastarea a 14,2 km de drumuri agricole pe traseele Zoiţa – Roşia – Livada Mihăieşti, Linia 3 până la „Iazuri ”, Larion – Vâlcele, Vâlcele – Cimitir Rotopăneşti (măsura 125 a) (lucrări recepţionate în decembrie 2017) 
 • Amenajare statii de autobuz în toate satele comunei
 • Modernizare semnalizare rutieră
 • Amenajare podeţe în comuna Horodniceni (PNDL)în curs de implementare

Utilități publice

 • Extinderea rețelei de iluminat public și modernizare prin achiziționare lămpi cu LED
 • Extinderea rețelei de alimentare cu energie electrică
 • Achiziționare containere și amenajare platforme pentru colectarea deșeurilor comunale
 • Înfiinţarea sistemului de salubrizare
 • Construire fântâni și adăpători pentru vite pe izlazurile comunale

Infrastructura pentru administrație, educație, sănătate, cultură și sport

 • Modernizarea sediului Primăriei Horodniceni
 • Reabilitarea Școlii cu cl.I-VIII Horodniceni, corp A și B, sat Horodniceni (buget local și PNDL)
 • Reabilitarea Şcolii cu cl.I-VIII Mihăieşti (buget local și PNDL) 
 • Reabilitarea Şcolii cu cl.I-IV Rotopăneşti (buget local și PNDL)
 • Reabilitarea Şcolilor Boteşti şi Brădăţel (buget local)
 • Reabilitarea și modernizarea „Căminelor Culturale din satele Horodniceni, Rotopănești și Botești”
 • Amenajare puncte sanitare în satele Rotopănești și Botești 
 • Construire dispensar uman în sat Horodniceni (în curs de implementare) (PNDL)
 • Construire și amenajare Fond documentar „Nicolae Istrati”  în satul Rotopănești 
 • Amenajare spații de joacă în satele comunei
 • Amenajare terenuri de sport în satele Horodniceni, Brădățel, Mihăiești 
 • Construirea rețelei de internet prin proiectul RO-NET în satele Mihăiești, Rotopănești și Brădățel 
 • Înființare și dotare grădiniță cu program normal în sat Horodniceni (măsura 7.2) (în curs de implementare)

Proiecte din fonduri nerambursabile (în curs de implementare) 

 • Modernizare, renovare și dotare Cămin Cultural sat Horodniceni în valoare de 326.202 euro (măsura 7.6)
 • Înființare și dotare grădiniță cu program normal în sat Horodniceni în valoare de 164.523 euro (măsura 7.2)

Proiecte finanțate prin PNDL depuse pentru finanțare (în curs de implementare)

 • Înființare infrastructură de apă și apă uzată în comuna Horodniceni în valoare de 13.258.556 lei (măsura 7.2)
 • Modernizare drumuri comunale (DC 93 B către Mănăstirea Brădăţel, DC Dumbrava – Brădăţel Deal) 
 • Amenajare podeţe în comuna Horodniceni
 • Construire dispensar uman în comuna Horodniceni 
 • Reabilitarea Școlii cu cl.I-VIII Horodniceni, corp A și B 
 • Reabilitarea Şcolii cu cl.I-VIII Mihăieşti
 • Reabilitarea Şcolii cu cl.I-IV Rotopăneşti

Cadastru

Comuna Horodniceni este înscrisă în Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară începând cu anul 2017 pentru înregistrarea sistematică a imobilelor, în sectoare cadastrale sectoarele cadastrale nr. 1,2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 29, 34, 35, 39, 48,49, 53, 54 şi 64.